Skip to product information
1 of 3

Vietlifestyles-homeshopping

Chả Cá Chiên - Fried Fish Cakes

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Style
Xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Chả Cá Mè hoang dã từ sông Mississippi, Hoa Kỳ.   Chả cá chứa dinh dưỡng cao, không bột ngọt, không chất bảo quản, không màu. 

Sale price:
1 package (1 lb): $14

Hoặc gọi:  602-621-5125

Buy 5 lbs, Free shipping.
Buy 10 lbs, tặng 1 lb, và Free shipping.

Tại Arizona, chả cá có bán tại Chợ Lee Lee ở Peoria, Chandler và Tucson.  Cũng như có bán tại Shop của chúng tôi: 

AA MEDIA NETWORK
2081 N. Arizona Ave #126
Chandler, AZ. 85225