Skip to product information
1 of 1

Vietlifestyles-homeshopping

COMBO 2: CẢI THIỆN SỨC KHOẺ, HỖ TRỢ GIẢM ĐAU NHỨC

Regular price $572.00 USD
Regular price $1,144.00 USD Sale price $572.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

COMBO 2: CẢI THIỆN SỨC KHOẺ, HỖ TRỢ GIẢM ĐAU NHỨC

+ 6 Cordyceps Plus - Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước

+ 2 Shark Cartilage - Sụn Cá Mập

+ FREE 1 Cordyceps - Đông Trùng Hạ Thảo dạng viên

+ FREE 10 Mặt Nạ Hàn Quốc Cao Cấp