Skip to product information
1 of 1

Vietlifestyles-homeshopping

Linh Chi Bảo Thọ Hoàn

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Công Dụng: Giúp bồi bổ Tâm, Can, Thận, Phế, Da, Tỳ Vị, nâng cao hệ thống miễn dịch, gân, cốt, xương, và giấc ngủ bằng cách bổ Khí Huyết Âm Dương, 5 Tạng, 6 Phủ và 3 Tiêu.

Thành Phần: Xích Linh Chi thảo tinh chất (Red Reishi Powder) gồm có: Triterpene, Polysaccharides, Polypeptide, Glucopeptide, Adenosine, Enzyme, Organic germanium & 18 Nutrients.
Cách Dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.