Skip to product information
1 of 1

Vietlifestyles-homeshopping

Phù Thủng Hoàn

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Công Dụng: Ôn dương lợi thủy để giúp cho những chứng bệnh như phù thủng, mặt-mắt-hông-bụng-tay chân trướng đầy, sung húp, sáng bị nhẹ - chiều nặng, nhức đầu, hoa mắt và mệt nhọc.

Thành Phần: Tiên linh tỳ, Ba kích nhục, Hậu phác, Trư linh, Trạch tả, Xuyên khung, Hồng hoa, Uất kim, Thương truật, Bạch đậu khấu, Hoàng kỳ, Hoài sơn, Xa tiền tử, Nhục quế.
Cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 viên ( 5viên nếu bị nặng) với nước ấm cho đến khi xẹp chứng phù.
Kiêng Cử: Hạn chế tối đa hoặc không dùng muối.